Piętaszek

25 tekstów – auto­rem jest Piętaszek.

Ciebie mam za blisko

Do­tykasz mo­jego ser­ca
tak lekko
aż boję się oddychać
Tobą. 

wiersz
zebrał 40 fiszek • 27 stycznia 2016, 18:55

Do­tykasz mo­jego ser­ca tak lekko aż boję się oddychać Tobą

Chciałbym mie­szkać
w To­bie tak długo
jak długo star­czy mi krwi
by po To­bie krążyć

a gdy­byś spóźniła się
o chwilę

na ro­gat­kach nieba
zaczekam

na pewno 

wiersz
zebrał 64 fiszki • 13 października 2015, 23:18

Niegrzeczne marzenia

Chciałem tyl­ko garść siebie
za­nurzyć w to­bie
od­ro­binę ser­ca zaczerpnąć
nieśmiało, niespiesznie
dot­knąć te­go co niewidoczne

przy­pad­kiem spojrzałaś
urosły mi skrzydła

dziś niebo moją ziemią 

wiersz
zebrał 90 fiszek • 29 lipca 2014, 23:32

Pomiędzy

Szpilką na­miętności wbiłaś
się w ser­ce, ro­zeszłaś szaleństwem
po zmysłach

płyniesz czu­le krwią
zam­knę po­wieki, by nie drżeć

gorącem twoich ud 

wiersz
zebrał 184 fiszki • 25 marca 2014, 22:59

Dreszcz

Os­tatnim pocałunkiem
za­nim zaśniesz
i pier­wszym łykiem powietrza
kiedy zbudzi cię mo­ja dłoń
będę

za­mienię się w dreszcz
szep­nij tyl­ko, że

chcesz 

wiersz
zebrał 171 fiszek • 4 marca 2014, 23:53

Cho­ciaż byś błądził krwioobiegiem wędrow­cze, dro­ga do ra­ju wie­dzie tyl­ko przez serce. 

myśl
zebrała 210 fiszek • 14 sierpnia 2013, 23:05

Jest ta­kie szczęśli­we piękno, które można od­czuć je­dynie w pro­mieniach miłości. 

myśl
zebrała 194 fiszki • 13 lipca 2013, 15:03

mimoza

w od­ro­binie czułości sycę wzajemność
szept pieści ucho
wil­goć uczuć mil­czy po­między ustami

do­tykam mimozy
drżysz moim ciałem 

wiersz
zebrał 172 fiszki • 1 czerwca 2013, 19:12

grzeszni

jeszcze przemoknięci
świ­tem budzimy
się z marzeń
bez sma­ku obojętności
na grzesznych ustach

uczy­my się miłości
we dwoje 

wiersz
zebrał 169 fiszek • 4 marca 2013, 17:04

Nieśmiałość w słowach na­der często przekłada się na od­wagę w czy­nach . 

myśl
zebrała 150 fiszek • 1 marca 2013, 15:12

Piętaszek

Kocham moje miasto. I Ciebie też kocham. Pozdrawiam z Wrocławia. o :)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Piętaszek

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

12 grudnia 2016, 13:06IceCherry sko­men­to­wał tek­st Ciebie mam za blis­ko

11 grudnia 2016, 00:35OGRODY-MARZEŃ sko­men­to­wał tek­st Ciebie mam za blis­ko

10 grudnia 2016, 23:44Voyage sko­men­to­wał tek­st Ciebie mam za blis­ko

28 lipca 2016, 19:47Sunelli sko­men­to­wał tek­st Ciebie mam za blis­ko

10 lutego 2016, 23:22OGRODY-MARZEŃ sko­men­to­wał tek­st Ciebie mam za blis­ko

28 stycznia 2016, 02:53greased lightning sko­men­to­wał tek­st Ciebie mam za blis­ko

28 stycznia 2016, 00:27RedRose sko­men­to­wał tek­st Ciebie mam za blis­ko

27 stycznia 2016, 19:47skrobek sko­men­to­wał tek­st Ciebie mam za blis­ko

27 stycznia 2016, 19:11Piętaszek sko­men­to­wał tek­st W za­nad­rzu miej [...]